ติดต่อเรา


สามารถติดต่อ Deep Climbing Gym ได้ที่ชั้น 8 ฮาร์เบอร์ พัทยา


เวลาเปิด

ทุกวัน (10:00 น. - 22:00 น.)


ติดต่อ

ฮาร์เบอร์ พัทยา 190/25 ม.9, ถ.พัทยากลาง , ต.หนองปรือ ,อ.บางละมุง ชลบุรี 20150
+66 89 332 1000

เวลาเปิด

ทุกวัน (10:00 น. - 22:00 น.)


ติดต่อ

ฮาร์เบอร์ พัทยา 190/25 ม.9, ถ.พัทยากลาง , ต.หนองปรือ ,อ.บางละมุง ชลบุรี 20150
+66 89 332 1000